BOZCAADA DESTİNASYONU

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde turizm içinde geçen destinasyon kavramından bahsedilmiştir. İkinci bölümde ise Bozcaada'daki destinasyon unsurlarından ve atmosfer kavramından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise Bozcaada'ya gelen yerli turistlerin atmosfer algılamalarına yönelik bir araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise öneri ve görüşlere yer verilmiştir.

Bozcaadadaki popüler otel, restoran, cafe ve barları bul...